Tevkifat Nedir?

Blog geri dön

Tevkifat Nedir?

      Tevkifatın kelime anlamı; Para konusundaki kesintilerdir. Tevkifat kısaca devletin alacağı olan KDV‘yi sadece satıcı kanalı ile almak yerine ödemenin  adaletli  ve düzgün olabilmesi  için alıcı ve satıcı arasında bölüştürerek her ikisinden de almasıdır. İki çeşit tevkifat vardır.

1- Gelir Vergisi Tevkifatı: Gelir vergisi yasasının 94. maddesinde sayılan gelir türleri üzerinden, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmiş oranlarda yapılan kesintidir.

2- KDV Tevkifatı: KDV alacağının, kanunda belirlenmiş malların alım satımı veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin, alıcılardan bazen tamamı bazen de kanunda belirlenen oranda kesinti yapılarak satıcıya değil de vergi dairesine vergi sorumlusu sıfatıyla beyan edilip ödenmesi durumudur.

Tevkifat yapacak kuruluşlar;

1- Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler,Köyler ve bunların teşkil ettikleri birlikler,

2- Döner sermayeli kuruluşlar,

3- Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

4- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

5- Üniversiteler (vakıf üniversiteleri hariç),

6- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

7- Bankalar ve özel finans kurumları,

8- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

9- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

10- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

11- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

12- Hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmiş şirketler.

Tevkifat, sadece hizmet mahiyetine giren işlemlerde uygulanabilir, yapılan her hizmet ve ya satışı gerçekleştirilen her üründe yapılamaz. Tevkifat uygulanabilecek işlemler,Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.Yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık hizmetleri, makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tamirat, bakım ve onarım hizmetleri, her türlü yemek servisi, danışmanlık ve denetim hizmetleri, yapı denetim hizmetleri… gibi belli başlı işlemlerdir.

SA Muhasebe Programlarında Tevkifatlı fatura oluşturmak için faturanızı oluşturma aşamasında verilerinizin hepsini girdikten sonra fatura ekranında sol üstte diğer detaylar yazan kısma tıkayın, sayfanın üst kısmında tevkifat yazan yerden tevkifat oranını seçmeniz yeterli olacaktır.

Blog geri dön
Call Now Button
bahçeşehir escort beylikdüzü escort xxxsi5.org